Οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ

Μοιραστείτε το

Στη θρησκεία μας και ειδικότερα στην Αγία Γραφή, συχνά γίνεται λόγος για τους Αγγέλους, επικεφαλής των οποίων είναι οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Το όνομα Μιχαήλ σημαίνει «Δύναμη Θεού» και το όνομα Γαβριήλ «Άνθρωπος Θεού».

Στον Πόντο τιμούσαν ιδιαίτερα την ημέρα μνήμης των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ


Άγγελοι

Οι Άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού. Σε σχέση με τους ανθρώπους είναι ανώτεροι στη γνώση, απαλλαγμένοι από τα πάθη, άυλοι και ασώματοι. Επιτελώντας το έργο της δόξας και του ύμνου του Θεού. Ενώ συχνά, προς ωφέλεια των ανθρώπων, έρχονται σε επαφή με αυτούς.

Στην παράδοση μας έχει σχηματιστεί η εικόνα της ύπαρξης των Αγγέλων ως νεανίες, με φτερά και ιεροπρέπεια, με τη μορφή ενός επουράνιου στρατεύματος. Οι Άγγελοι χωρίζονται και κατατάσσονται σε τάγματα με ξεχωριστά ονόματα.

Τα 9 Αγγελικά Τάγματα είναι τα εξής:

 • Άγγελοι
 • Αρχάγγελοι
 • Αρχές
 • Εξουσίες
 • Δυνάμεις
 • Θρόνοι
 • Κυριότητες
 • Χερουβείμ
 • Σεραφείμ

Γνωστότεροι από αυτούς είναι οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι θεωρούνται και επικεφαλής των Αγγελικών δυνάμεων. Τους αποκαλούμε και Ταξιάρχες και τη γιορτή τους… των Ταξιαρχών.

Οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ παρουσιάζονται συνήθως με σπαθί ή σκήπτρο στο δεξί χέρι. Σύμβολο της εξουσίας που τους χάρισε ο Θεός. Στο αριστερό δε χέρι τους, είθισται να κρατούν μια σφαίρα, η οποία συμβολίζει τον κόσμο.


Αρχάγγελος Μιχαήλ

Ο Μιχαήλ είναι ο πιο ένδοξος και λαμπρός Ταξιάρχης των ασωμάτων Δυνάμεων και το όνομα του οποίου σημαίνει «Δύναμη Θεού». Πολλές είναι οι επεμβάσεις και οι ευεργεσίες του Αρχάγγελου Μιχαήλ, τόσο στη Παλαιά Διαθήκη, όσο και στη Καινή Διαθήκη.

Ο πρώτος των Αγγελικών τάξεων

Όταν ο Εωσφόρος λόγω της υπερηφάνειας του εξεγέρθηκε κατά του Θεού, θέλησε να βάλει τον θρόνο του στον ουρανό και να γίνει όμοιος με το Θεό. Τον ακολούθησε ένα τάγμα Αγγέλων, το οποίο και αυτό αποσκίρτησε από το Θεό εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Τότε εξέπεσαν και διώχτηκαν από τον ουρανό, μαζί με τον αρχηγό τους. Και έγιναν όλοι τους σκοτεινοί – αντί φωτεινοί. Δαίμονες – αντί Άγγελοι.

Τότε, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, βλέποντας την ελεεινή έκπτωση των Αγγέλων, κατάλαβε την αιτία της πτώσης τους. Γι αυτό με την υποταγή και την ταπείνωση την οποία έδειξε στο Δεσπότη Θεό, διαφύλαξε τόσο τη δική του δόξα και λαμπρότητα, όσο και την δόξα των άλλων Αγγελικών ταγμάτων. Για την υποταγή του και την ταπείνωση του, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ διορίστηκε από το Θεό Παντοκράτορα να είναι ο πρώτος των Αγγελικών τάξεων.

Τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον συναντάμε επίσης και στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Όπως επίσης και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, όπου ως επικεφαλής των Αγγέλων πολεμάει τον Σατανά.


Προλήψεις

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο Μιχαήλ θεωρείται από το λαό ότι είναι ο ψυχοπομπός Άγγελος, δηλαδή μεταφέρει τις ψυχές στον ουρανό. Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν ορισμένες προλήψεις:

 • Στον Πόντο, το βράδυ – τη παραμονή της γιορτής των Ταξιαρχών, δεν άφηναν έξω από το σπίτι τα ρούχα που κρεμούσαν για στέγνωμα. Πίστευαν ότι βγαίνει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και παίρνει τις ψυχές όσων τα ρούχα είναι κρεμασμένα εκτός σπιτιού.
 • Αντίστοιχα στη Θράκη, ο κόσμος δεν αφήνει κατά τη γιορτή των Ταξιαρχών, τα παπούτσια του έξω από το σπίτι. Για να μην τα δει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και «ενθυμηθεί αυτούς και αναλάβει εκ της ζωής».


Αρχάγγελος Γαβριήλ

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ένας από τους απροσμέτρητους Αγγέλους. Το όνομα του σημαίνει «ήρωας του Θεού» και είναι ένας από τους λίγους Αγγέλους οι οποίοι αναφέρονται ονομαστικά στην Αγία Γραφή.

Πολλές είναι οι επεμβάσεις – ευεργεσίες του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, τόσο στη Παλαιά Διαθήκη, όσο και στη Καινή Διαθήκη:

 • Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν αυτός που έφερε την είδηση στον Ιωακείμ και την Άννα, ότι θα γεννήσουν την κυρία και Δέσποινα Θεοτόκο.
 • Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έφερε την χαρμόσυνη είδηση στην Θεοτόκο, ότι θα γεννήσει τον Yιό του Θεού. Δίνοντας τον κρίνο στην Παναγία.
 • Αυτός παρουσιάστηκε στο όραμα του Ιωσήφ και του είπε να μη φοβηθεί, αλλά να παραλάβει τη Μαριάμ ως γυναίκα του.
 • Αυτός παρουσιάστηκε στους βοσκούς και τους έφερε την είδηση ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου, Ιησούς Χριστός.
 • Αυτός σε όραμα είπε στον Ιωσήφ να πάρει το Θείο Βρέφος και την Μητέρα του και να φύγει στην Αίγυπτο. Και ύστερα από καιρό να επιστρέψει στη γη του Ισραήλ.
 • Πολλοί από τους ιερούς μελετητές γνωματεύουν ότι ο Γαβριήλ ήταν ο Άγγελος ο οποίος κύλισε την βράχο από το μνημείο του Ιησού.
 • Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν αυτός που έφερε το μήνυμα στις Μυροφόρες, για την Ανάσταση του Κυρίου.

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν αυτός που υπηρέτησε το Μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Θεού Λόγου, από την αρχή ως το τέλος. Για αυτό και η εκκλησία μας αποφάσισε να συνεορτάζει μαζί τους δύο Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ και να επικαλείται την χάρη και τη βοήθεια τους.


Σύναξη των Αρχαγγέλων

Στις 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, καθώς και των υπολοίπων Ασωμάτων και Ουρανίων Αγγελικών Ταγμάτων. Τηρώντας την αρχαία παράδοση, η Εκκλησία τελεί την γιορτή, σε ανάμνηση της αποστασίας του σατανά.

Όταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είδε το σατανά πεσόντα, κάλεσε τις ουράνιες δυνάμεις και αναφώνησε:

«Πρόσχωμεν. Ήτοι ας προσέξωμεν και ας εννοήσωμεν, τι έπαθον ούτοι οι εκπεσόντες δαίμονες διά την υπερηφανίαν τους, οίτινες προ ολίγου ήτον μαζί με ημάς Άγγελοι.

Kαι ας στοχασθώμεν τι μεν είναι ο Θεός, τι δε είναι ο Άγγελος. O μεν γαρ Θεός, είναι Δεσπότης και Δημιουργός ημών των Aγγέλων. Hμείς δε οι Άγγελοι, είμεθα δούλοι και κτίσματα του Θεού»

Έτσι ύμνησε και δόξασε τον Θεό, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μαζί με τους υπόλοιπους Αγγέλους. Αναφωνώντας εκείνον τον θείο και αγγελικό ύμνο με όλους τους Αγγέλους:

«Άγιος, Άγιος, Άγιος Kύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης αυτού».

Αυτή η συγκρότηση ονομάστηκε «Σύναξη των Ασωμάτων», δηλαδή ένωση και ομόνοια των αγαθών Αγγέλων. Την οποία γιορτάζουμε στις 8 Νοεμβρίου.


Γιορτή της Αεροπορίας

Στις 8 Νοεμβρίου είναι και η γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας. Επειδή το έργο των Αρχαγγέλων είναι να προστατεύουν τους ανθρώπους, να πολεμούν και να μάχονται τους κακούς δαίμονες, κατακτώντας τους Ουρανούς.

Ειδικότερα, Προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας θεωρείται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ (Ταξίαρχος και Αρχιστράτηγος). Για το λόγο αυτό η μνήμη του γιορτάζεται με κάθε μεγαλοπρέπεια σε όλες τις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας ανά την Ελλάδα.

Την ημέρα της γιορτής των Ταξιαρχών είναι ανοιχτές στο κοινό όλες οι Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και μπορούν να τις επισκεφτούν απλοί πολίτες.


Απολυτίκιο

Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας. Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.

Μοιραστείτε το